Conversation Between Tabatha2853 and aventador

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán p gỡ.
  Hai tên thân binh nghe Điển Vi than thở chỉ biết nhe răng cười.
  Trong đám quân Tào, người dám nhắc tới Tào tháo như vậy, ngoại trừ Điển Vi ra không c̣n có người thứ hai.
  - Đi hỏi thăm xem, Trương Tú có ra khỏi thành hay không?
  - Điển đại ca! Vừa rồi chẳng phải huynh đă để cho ta đi nghe ngóng hay sao? Trương Tú đă ra khỏi thành, hơn nữa binh mă trong thành cũng đă tập kết xong.
  - Vậy đi tiếp xem con mẹ nó đă đi chưa?
  Điển Vi trợn mắt lên mà mắng:
  - Chẳng khác ǵ cái lũ đàn ba. Hơn một canh giờ mà hắn vẫn chưa đi sao?
  Hai tên thân binh nh́n nhau, chỉ biết cười khổ.
  Thoạt nh́n th́
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1